Badania

Trwałe betony wykonane z cementem HSR Konstruktor


Od konstrukcji inżynierskich wymaga się wysokiej trwałości we wszelkich warunkach użytkowania. O ich trwałość decyduje wiele czynników, do których można m. in. zaliczyć:
 • właściwy dobór składników,
 • prawidłowa technologia
 • pielęgnacja i czas dojrzewania
 • oddziaływanie środowisk korozyjnych
 • obciążenie mechaniczne stałe i zmienne
 • właściwa konserwacja.

Natomiast beton o wysokiej trwałości powinien charakteryzować się m.in.:
 • niskim współczynnikiem wodno-cementowym
 • odpowiednią zawartością powietrza
 • wysoką mrozoodpornością
 • odpowiednią wytrzymałością
 • niską nasiąkliwością i wysoką wodoszczelnością
 • odpornością na agresję środowiska

Aby sprawdzić szczególne właściwości cementu HSR Konstruktor w praktycznej aplikacji - zaprojektowano i poddano badaniom beton na konstrukcję mostową wykonany w dwóch klasach:
 1. C30/37 XF4– zawartość cementu 355kg, wskaźnik w/c – 0,44
 2. C40/50 XF4– zawartość cementu 385kg, wskaźnik w/c – 0,41

Badania dotyczą zarówno parametrów mieszanki betonowej (konsystencja i zawartość powietrza) jak i stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, mrozoodporność w wodzie i roztworze soli)


Badania mieszanki betonowej

Dobra kompatybilność cementu specjalnego HSR Konstruktor z domieszkami chemicznymi (plastyfikatory, superplastyfikatory i domieszki napowietrzające) pozwala uzyskać betony o odpowiedniej ciekłości utrzymującej się w czasie potrzebnym na ich transport i zabudowanie. Właściwa ilość i struktura powietrza wprowadzonego za pomocą domieszek napowietrzających zapewnia wysoką mrozoodporność betonu.

wykres-1.jpg

wykres-2.jpg


Badania stwardniałego betonu

Równomierny rozwój wytrzymałości od pierwszego do 28 dnia twardnienia gwarantuje realizację planu budowy i osiągnięcie zakładanej nośności konstrukcji betonowej

wykres-3.jpg

Parametry stwardniałego betonu w zakresie wodoszczelności oraz odporności na zamrażanie i rozmrażanie w wodzie i solach to gwarancja jego trwałości w czasie eksploatacji obiektu

wykres-4.jpg

tabela-1.jpg

Wyniki badań zarówno mieszanki betonowej jak i stwardniałych próbek każdego z testowanych betonów -C30/37XF4 i C40/50XF4 (klasy najczęściej stosowanych w budownictwie drogowo-mostowym), jednoznacznie potwierdzają doskonałą przydatność cementu specjalnego HSR Konstruktor dla produkcji trwałych betonów.